Blue background - Junior

Yellow Background - Estimated Rating

Player E1Pld NewDiff
Ben Thomas 2030 14 2008 -22
James Thomas 1975 2 1983 8
Roy Thomas 1763 26 1720 -43
Keith Thompson 1898 14 1941 43
David Thorne 1347 8 1330 -17
John D Thornton 2006 13 1981 -25
Grzegorz Toczek 2305 7 2298 -7
David Tomboline 1980 2 1976 -4
John Trevelyan 2112 13 2084 -28
Andrew Trickey 1662 1 1651 -11
Paul Turner 1197 0 1197 0
Brian Turton 1384 3 1364 -20
Thomas Turton 1544 3 1523 -21
Louise Tutton 850 1 839 -11
Tycho Twohig 1072 7 1059 -13